Polski Fiat 125p a Rallye Tatry
(Foto: archív AMK Rallye Tatry - Poprad)

Poľské fiaty sa od roku 1972 pravidelne zúčastňovali na automobilových súťažiach pod Tatrami. Rallye Tatry patrí na Slovensku medzi najstaršiu automobilovú súťaž, keď jej prvý ročník sa uskutočnil 24.VIII.1969 ešte pod názvom Tatranská rallye. Dĺžka trate merala 252 km a zúčastnilo sa jej 15 posádok.
Druhý ročník sa konal 26.- 27.IX.1970 už pod názvom Rallye Tatry a v rámci majstrovstiev republiky. Dĺžka trate už merala 460 km a zúčastnilo sa jej 91 posádok. Tretí ročník sa konal 24.- 26.IX.1971, dĺžka trate sa zväčšila na 530 km za účasti 77 posádok.
Rallye Tatry 1970 Rallye Tatry 1971

Rallye Slovensko 22.- 24.IX.1972
V tomto roku Poprad organizoval Rallye Slovensko, jeho predchádzajúce ročníky sa uskutočnili v Nitre.
Tieto preteky sa zarátavali do súťaže Poháru mieru a priateľstva socialistických krajín (PMP) a majstrovstiev ČSSR.
Dĺžka trate merala 1060 km a súťažilo na nej 94 posádok z toho len 48 ich došlo do cieľa.
V PMP zvíťazilo družstvo Poľska na automobiloch Polski Fiat 125p. To bolo naposledy, čo sa zmenil názov súťaže.
Od roku 1973 bol oficiálny názov súťaže RALLYE TATRY.
Rallye Slovensko 1972 Stawowiak / Czyżyk (PL) Polski Fiat 125p Monte Carlo
Polski Fiat 125p Monte Carlo

Rallye Tatry 19.- 23.IX.1974
Dĺžka trate VI. ročníka 950 km - účasť 76 posádok. Do cieľa došlo len 49 posádok.
Zvláštnosťou tohto ročníka bola klasifikačná skúška na okruhu o Pohár ministra národnej obrany ČSSR arm. gen. Ing. M. Dzúra v závere súťaže.
Túto klasifikačnú skúšku vyhrala poľská posádka Mucha / Zyszkowski na automobile Polski Fiat 125p.
Rallye Tatry 1974
kladenie vencov k pomníku padlých sovietských vojakov Rallye Tatry 1974
Rallye Tatry 1974 Rallye Tatry 1974
Róbert Mucha / Ryszard Zyszkowski (PL) Polski Fiat 125p

Rallye Tatry 1974 Rallye Tatry 1974
Rallye Tatry 1974 Rallye Tatry 1974

Rallye Tatry 27.- 28.IX.1975
VII. ročníka Rallye Tatry sa po prvý krát zúčastnili aj pretekári zo ZSSR. Dĺžka trate 950 km - účasť 104 posádok.
Súťaž družstiev vyhrali poliaci a najlepšou dvojicou boli Jarosziewicz / Zyszkowski na automobile Polski Fiat 125p.
parkovisko súťaže
Rallye Tatry 1975 Rallye Tatry 1975
Rallye Tatry 1975 Rallye Tatry 1975
Rallye Tatry 1975 Rallye Tatry 1975
Rallye Tatry 1975 Rallye Tatry 1975
Stawowiak / Czyżyk (PL) Polski Fiat 125p Monte Carlo

Rallye Tatry 24.- 26.IX.1976
Dĺžka trate VIII. ročníka 1126 km - účasť 63 posádok.
Rallye Tatry 1976

Rallye Tatry 24.- 25.IX.1977

V IX. ročníku štartovalo 75 posádok z toho do cieľa došlo 42.
Všetci pretekári označovali trať tohto ročníka za veľmi náročnú, to však ešte netušili, čo ich čaká v budúcom ročníku.
Rallye Tatry 1977 Rallye Tatry 1977

Rallye Tatry 24.- 25.IX.1978

Tento jubilejný X. ročník dostal už po tréningu pomenovanie SAFARI RALLYE POD TATRAMI.
Jazdilo sa aj v noci celkovo v 32 RS. Do prvej etapy odštartovalo 77 posádok a do cieľa došlo iba 12,
z ktorých 4 posádky neklasifikovali za prekročenie časového limitu.
Rallye TatryS 1978 Rallye Tatry 1978 Rallye Tatry 1978

Rallye Tatry 24.- 25.IX.1979

Dĺžka trate XI. ročníka bola 1080km - účasť 57 posádok.Náročnosť trate bola podporovaná aj snežením vo vyššie položených úsekoch.
Pozorovateľ FIA hodnotil úroveň súťaže ako veľmi dobrú a vyslovil názor, že Rallye Tatry má všetky predpoklady na zaradenie do seriálu ME.
Rallye Tatry 1979 plagát Rallye Tatry 1979 Rallye Tatry 1979
Rallye Tatry 1979

Rallye Tatry 13.- 15.IX.1980
Dĺžka trate XII. ročníka 930 km - účasť 60 posádok.
Rallye Tatry 1980
Rallye Tatry 1980 Rallye Tatry 1980
Andrzej Radecki / Zbigniew Kabulski (PL) Polski Fiat 125p 1500

Rallye Tatry 10.- 11.IX.1982

Medzinárodná automobilová federácia (FIA) zaradila Rallye Tatry do seriálu Majstrovstiev Európy.
Trať XIV. ročníka merala 830 km a zúčastnilo sa ho 74 posádok.
(Foto: archív bratov Hlinkovcov)
Rallye Tatry 1982 Rallye Tatry 1982
parkovisko súťaže

Rallye Tatry 9.- 10.IX.1983
XV. ročník je po druhýkrát v seriály ME - štartuje 74 posádok.
Prerušenie súťaže divákmi na úseku Mlynky - Novoveská Huta nám z časti pokazilo hodnotenie pozorovateľov FIA.
Seriál ME sa v budúcom ročníku pod Tatrami už nepôjde.
Rallye Tatry 1983 Rallye Tatry 1983
Rallye Tatry 1983 Rallye Tatry 1983
Jozef Wažny / Andrzej Lubiak (PL) FSO 1500 A - zvíťazila vo svojej triede

Rallye Tatry 13.- 15.IX.1984

XVI. ročník nebol súčasťou seriálu ME, dĺžka trate 740 km.
Rallye Tatry 1984 Rallye Tatry 1984
Rallye Tatry 1984

Na záver tejto stručnej priehliadky o športových aktivitách poľských fiatov pod Tatrami patrí miesto pre moje poďakovanie všetkým ľuďom,
ktorí sa podieľali na zverejnení týchto nádherných fotografií. Hlavne ďakujem pánovi Danielovi Hlinkovi za jeho ochotu a pomoc.

Späť